คู่มือการบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม v.5

ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกผลกิจกรรมชุมนุมในแต่ละภาคการศึกษาได้ดังนี้

หมายเหตุ : ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกผลกิจกรรมชุมนุมได้ หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาของการบันทึกผล

1. เข้าสู่ระบบ โดยคลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบ > ครูที่ปรึกษาชุมนุม ที่มุมบนขวามือ

2. ระบุข้อมูลผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมรหัสยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าระบบ

3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลชุมนุมที่รับผิดชอบทั้งหมด หรือสามารถคลิกที่เมนู บันทึกผลกิจกรรม ในเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกชุมนุมที่ต้องการบันทึกผล

4. เมื่อเลือกชุมนุมที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม "แสดงข้อมูล" เพื่อแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนในชุมนุม

5. คุณสามารถบันทึกผลกิจกรรมของนักเรียนในสังกัด โดยคลิกที่ Drop down ในคอลัมน์ บันทึกผลการเรียน ซึ่งจะประกอบด้วย 1. รอผล, 2. ผ่าน, 3. ไม่ผ่าน และ 4. อื่นๆ ซึ่งคุณสามารถระบุหมายเหตุเพิ่มเติมลงไปได้ในแต่ละรายชื่อของนักเรียนในสังกัด

6. เมื่อบันทึกผลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึกผลกิจกรรมชุมนุม" เพื่อยืนยันการบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม ซึ่งหากบันทึกผลสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความดังรูปด้านล่างให้ทราบเพื่อเป็นการยืนยัน

7. และจะกลับไปยังหน้าจอรายชื่อนักเรียนในชุมนุม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง