คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

แจ้งนักเรียน

รายชื่อชุมนุมจะเรียงตามตัวอักษร

1.  การเข้าระบบ ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียนทั้งสองช่อง ดูได้จากใบรายชื่อ

      ตัวอย่าง

      เลขประจำตัวนักเรียน   17624      (ใส่เลขประจำตัวนักเรียน)

      เลขประจำตัวประชาชน 17624     (ใส่เลขประจำตัวนักเรียนเท่านั้น)

2. กดยอมรับข้อตกลง

นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนลงทะเบียน 

หากเกิดปัญหา ติดต่อ ครูนิรันดร์ วัฒนกลาง, ครูภาคภูมิ ห้อง 531 ครูณัฐปภัสร์ ห้อง 521 หรือเพจ งานกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ