ภาคเรียนที่ 1/2567

กรุณาอ่านก่อนสมัคร !!  <<กดสมัครชุมนุม>>

1.ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสมัครชุมนุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบให้สมัคร [ดูวิธีการสมัคร]

2. รายชื่อกิจกรรมชุมนุม <<รายชื่อชุมนุมและสถานที่เรียน>>

 *** วิธีการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ (สำหรับนักเรียน)

เอกสารคำร้อง <<บดส.ชน.02>>  <<บดส.ชน.03>>

ติดต่องานชุมนุม

ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับนักเรียน)

กรุณาอ่านก่อนสมัคร   <<กดสมัครชุมนุม>>

1.ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสมัครชุมนุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบให้สมัคร [ดูวิธีการสมัคร]

2. รายชื่อกิจกรรมชุมนุม <<รายชื่อชุมนุมและสถานที่เรียน>>

 *** วิธีการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ (สำหรับนักเรียน)

เอกสารคำร้อง <<บดส.ชน.02>>  <<บดส.ชน.03>>

ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับครู)

แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียน (สำหรับชุมนุมที่รับสมัครเอง)  <<ดาว์นโหลดไฟล์>>

1. แบบฟอร์มการจัดตั้งชุมนุม 2/2566 ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านครับ  << จัดตั้งชุมนุม 2/2566 >>

2. ตรวจสอบรายชื่อที่ลงชุมนุมแล้ว <<รายชื่อชุมนุม 2/2566 >>

3. รหัสเข้าระบบครูที่ปรึกษาชุมนุม  <<รหัสเข้าระบบ>>    {{ คู่มือการใช้งาน สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม }}

ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับครู)

<<ไฟล์คำสั่งชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2566>>    <<เล่มรายงานชุมนุม 1/2566>>

1. แบบฟอร์มการจัดตั้งชุมนุม 1/2566 ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านครับ  << จัดตั้งชุมนุม 1/2566 >>

2. ตรวจสอบรายชื่อที่ลงชุมนุมแล้ว <<รายชื่อชุมนุม 1/2566 >>

3. รหัสเข้าระบบครูที่ปรึกษาชุมนุม  <<รหัสเข้าระบบ>>    {{ คู่มือการใช้งาน สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม }}

ภาคเรียนที่ 2/2565 (สำหรับครู)

เล่มรายงานกิจกรรมชุมนุมและคำสั่งชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2565  <<ดาวน์โหลด>>

1. แบบฟอร์มการจัดตั้งชุมนุม 2/2565 ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านครับ  << ลงชุมนุม 2/2565 >>

2. ตรวจสอบ/แก้ไขรายชื่อที่ลงชุมนุมแล้ว <<รายชื่อชุมนุม 2/2565 >>

3. รหัสเข้าระบบครูที่ปรึกษาชุมนุม  <<รหัสเข้าระบบ>>    {{ คู่มือการใช้งาน สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม }}